Kontakt

Vi berättar gärna mer om hur PhysActs metoder på ett enkelt sätt kan användas i din verksamhet. Hos oss får du ett verktyg som skapar förutsättningar för dina medarbetare att må och prestera bättre, så att era ohälsotal minskar i takt med att din lönsamhet ökar.

Hur då?
Vår metod kommer att få dina medarbetare att öka sin fysiska aktivitet. Alla är medvetna om fördelarna med träning och motion. Men PhysAct får det att verkligen hända. Genom att erbjuda en digital tjänst med träning och teori, och där personliga fysioterapeuter följer och stöttar medarbetarna till individanpassad ökad fysisk aktivitet kommer dels välmåendet generellt att öka. Men vi vet också att en ökad hälsa leder till minskad sjukfrånvaro, vilket naturligtvis påverkar arbetsgivaren i positiv riktning. Sjukfrånvaro är för många företag ett stort bekymmer. Att medarbetare som känner sig omhändertagna trivs bättre och stannar längre är ytterligare positiva effekter.


Är det verkligen så enkelt?
Det korta svaret är - ja. Den som tränar och tar hand om sin fysiska hälsa har bland annat betydligt lägre korttidsfrånvaro, ökad stresstålighet och förbättrade kognitiva funktioner såsom inlärning och beslutsfattande. Tydliga evidens visar också att risken att drabbas av psykisk ohälsa minskar för de som motionerar regelbundet. En medicin utan biverkningar, om man så vill. Och träning i det här fallet behöver inte vara på någon elitnivå. En av nycklarna till framgång är att programmen är individanpassade, där bland annat kontinuitet är betydligt viktigare än att då och då ta ut sig helt.

Picture of Marcus Eng, PhysAct Founder

Kontakta oss gärna!
072-250 90 98
marcus@physact.com

-         Marcus Eng, grundare av PhysAct